1. De ruimte moet voldoende verwarmd zijn;
 2. De ruimte moet voldoende geventileerd worden;
 3. In de ruimte mag het niet tochten;
 4. De ruimte moet voldoende verlicht zijn.
 5. Er mag geen hinderlijk geluid van buiten de examenruimte komen;
 6. In de ruimte zijn tafeltjes opgesteld op een zodanige afstand van elkaar dat afkijken door de buurman niet mogelijk is;
 7. Het verdient de voorkeur dat alle kandidaten met het hoofd dezelfde kant uitkijken.
 8. De tafels moeten een minimale afmeting van ± 60 x 80 cm hebben en minimaal 1 m uit elkaar staan. Indien er twee personen aan één (grotere) tafel zitten dan plaatsen wij een tussenschot;
 9. Voor computerexamens mogen de kandidaten naast elkaar zitten. Omdat alle kandidaten een ander examen krijgen zijn afstanden tussen kandidaten minder strikt en is het niet noodzakelijk dat alle kandidaten dezelfde kant op kijken. Indien gewenst kunnen schotjes gebruikt worden.
 10. De stoel moet van redelijke kwaliteit zijn;
 11. Er is een tafel met stoel aanwezig t.b.v. de examinator;
 12. Achter in de examenzaal moet nog een stoel en tafel staan t.b.v. de toezichthouder van de Examenkamer;
 13. In de directe nabijheid van de zaal dienen toiletruimtes aanwezig te zijn voor dames en heren;
 14. In de directe omgeving dient een telefoon aanwezig te zijn voor noodgevallen;
 15. Indien een of meerdere factoren op de examen dag niet aan de wensen/eisen voldoen is "Het Certificaat" niet gebonden aan de huurovereenkomst en kan er een schade¬vergoeding geëist worden door "Het Certificaat";
 16. Voorafgaand aan het examen zal de examinator de ruimte controleren. Op- en/of aanmerkingen dienen direct verholpen te worden;
 17. De verhuurder of plaatsvervanger dient 1 uur voor de aanvang van het examen aanwezig c.q. bereikbaar te zijn voor het geven van toelichting en het zo nodig oplossen van onvolkomenheden;

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom klik HIER.

Sluiten